Hodowla

Właściwy start

Rodzina pszczela jest tak dobra, jak jej matka. Liniie Buckfast zawierają kilka pożądanych cech: wytrzymałość, niską rojliwość, łagodność, łatwość w obsłudze, odporność na choroby i zdolność gromadzenia miodu.

Najważniejszy aspekt gospodarki pasiecznej dotyczy charakteru matki. Dlatego nabycie prawdziwych matek Buckfast Denmark może wreszcie uczynić pszczelarstwo przyjemniejszym i bardziej opłacalnym.

Pszczoły Buckfast hodujemy od końca lat siedemdziesiątych. Użyliśmy oryginalnego materiału hodowlanego Br. Adama z Opactwa Buckfast i rozwijaliśmy hodowlę poprzez właściwe krzyżowanie pszczół, dzięki znajomości rodowodów matek i trutni oraz inseminacji na wyspie.

Każdy może selekcjonować matki do celów hodowlanych. Hodowla w Buckfast Denmark oparta jest na danych statystycznych i selekcji. Utrzymujemy obszerne rejestry hodowlane oraz stosujemy szczegółowe metody oceny matek używanych w naszym programie hodowlanym.

bistade

Ocena linii hodowlanych

W Buckwast Denmark zawsze utrzymujemy różne linie hodowlane oraz ich kombinacje. W celu otrzymania wiarygodnych danych statystycznych oceniamy grupy rodzin utworzone przez siostrzane matki, określamy czy dana grupa pracuje dobrze i czy daje dobry wynik przez cały sezon pszczelarski. Różnice pomiędzy liniami dostarczają nam wiedzy o ich możliwościach i przyszłym wykorzystaniu.

Ocena rodziny pszczelej

Oceniając rodzinę stosujemy skalę ocen od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa) według ustalonych kryteriów dla następujących cech:
tendencji do rojenia się, agresywności i zachowanie w kłębie. Odnotowujemy także produkcję miodu, odporność na nosemę i zachowania higieniczne.

Potencjalni reproduktorzy

Z ocenianej grupy siostrzanych matek, stopniowo otrzymywana jest potencjalna lista matek reprodukcyjnych. Wybór pomiędzy jedną a drugą grupą siostrzanych matek jest dobrze wyważony, głównie dlatego, że rzadko używa się w tym samym roku do reprodukcji dwóch siostrzanych matek pochodzących z tej samej linii hodowlanej. Ostatecznie, do dokonania właściwego wyboru potrzebna jest wiedza i doświadczenie producenta dotyczące materiału hodowlanego.

roegpuster

Wiek i wydajność

Większość matek używanych do dalszej hodowli jest w wieku dwóch lat. Często pozostają one w swoich rodzinach przez cały okres produkcyjny, a ich wydajność może być monitorowana długo po tym, gdy nowe pokolenie matek zostanie wyhodowane i zainseminowane, dając dalsze wartościowe informacje o ich wydajności.

Kontrola jakości

W pasiece Buckfast Denmark używamy takich samych matek, jakie dostarczamy pszczelarzom. Wszystkie nasze rodziny, z wyjątkiem systemu budowania plastrów, prowadzone są przez matki inseminowane na wyspie. Daje nam to istotne informacje o charakterystycznych cechach różnych kombinacji oraz podstawowe wiadomości o liniach hodowlanych.

Dodatkowo, otrzymujemy informacje zwrotne od naszych klientów. Bardzo ważne jest otrzymywanie informacji o adaptacji poszczególnych kombinacji pszczół do różnych stref geograficznych.

Poprawa zasobów

Pszczoły Buckfast Denmark mają mieszaninę genów pochodzących z różnych szczepów. Aby uniknąć chowu wsobnego, do naszych zasobów wprowadzane są okresowo nowe geny. Aby uzyskać pewne pożądane cechy genetyczne, testujemy nowe kombinacje przed możliwym włączeniem ich do naszych zasobów. Wprowadzanie nowych matek jest fundamentem naszego programu hodowlanego; jest priorytetem zabezpieczającym przyszłość. Rozwój linii trutni zajmuje przynajmniej 10-12 lat, dlatego potrzebne jest prowadzenie starannie zaplanowanego programu, zapewniającego jakość i sukces.

biramme

Hodowla matek

Produkcja naszych matek zaczyna się zwykle w połowie maja. Cały proces produkcji matek jest ścisłe monitorowany, staranne planowanie jest podstawą sukcesu hodowlanego. Każdy etap, przekładanie larw, rodziny starterowe i wychowujące, przygotowywanie i pakowanie ulików weselnych itp., jest starannie planowany i przeprowadzany. Larwy pochodzące od kolejnych matek hodowlanych są przekładane codziennie do ponumerowanych miseczek matecznikowych, do 80 miseczek na starter. Po 24 godzinach, miseczki przenoszone są do silnych, mających 2 matki, rodzin wychowujących. Po zasklepieniu, mateczniki przenoszone są do inkubatora, gdzie w kontrolowanych środowisku następuje dalszy rozwój. Aby zapewnić identyfikację, wszystkie nowo wylęgłe dziewicze matki, znakowane są specyficznym kolorowym kodem, tak więc każda matka wychodowana w trakcje sezonu, może być bezbłędnie zidentyfikowana. Ostatecznie poddawane są do licznych ulików z młodymi pszczołami i po 48 godzinnym przetrzymywaniu w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu, przewożone są na jedną z naszych wysp.

Alternatywnie, matki mogą być przeniesione do naszego odizolowanego trutowiska znajdującego się na lądzie, gdzie są zapładniane przez wyselekcjonowane trutnie Buckfast, a następnie wysłane pszczelarzom jako matki naturalnie inseminowane.

Inseminacja

Kiedy uliki weselne – nukleusy zostaną przygotowane, przewożone są na jedną z wysp (zależnie od realizowanej kombinacji). Na wyspach znajdują się silne siostrzane rodziny zapewniające liczne, identyczne trutnie. Uliki pozostają na wyspie maksymalnie 18 dni, sprawdzane jest czerwienia matek, a następnie zabierane są do pasieki. Matki pozostają w ulikach dopóki czerw nie zostanie zasklepiony i pojawią się pierwsze młode pszczoły. Po ich odebraniu, matki wysyłane są kurierem w ciągu 24 godzin.