Typ 01

Matki Naturalnie

inseminowane

Typ 01 – Matki naturalnie inseminowane

Naturalnie inseminowane matki Buckfast pochodzą od wyselekcjonowanych matek hodowlanych pierwszej klasy. Hodowane są w izolowanym trutowisku, na którym znajdują się różnorodne, wyselekcjonowane trutnie Buckfast, zapewniające odpowiednią żywotność.

Matki naturalnie inseminowane nie nadają się do produkcji pokolenia F-1 i dalszej hodowli, ale są odpowiednie dla rodzin produkcyjnych. Ścisła selekcja matek hodowlanych i trutni zapewnia wysoką i niezawodną jakość naszych inseminowanych naturalnie matek.

Oznakowania: 
Nasze matki naturalnie inseminowane są zawsze znakowane międzynarodowym kolorowym kodem.

Okres dostawy:
Od końca czerwca do 1-szego września.
Zamów teraz - dostawa w roku 2024

Cena:
80 € + przesyłka 30 €

Bee happy
– with Buckfast Queens

Buckfast Queens
– simply the best

Your guarantee
for a good season

Typ 02

Matki

inseminowanena wyspie

Typ 02 – Matki inseminowane na wyspie

Matki inseminowane na wyspie pochodzą od testowanych matek hodowlanych 1-szej klasy. Dziewicze matki zabierane są na jedną z naszych wysp w celu inseminacji z trutniami pochodzącymi od wyselekcjonowanych matek hodowlanych. Kombinacje kilku matek, różniących się cechami oraz trutni pochodzących z różnych linii, umożliwiają nam produkcję matek o niezwykłych cechach, odpowiednich do różnych warunków. Izolowana lokalizacja oraz obecność trutni z tej samej linii, gwarantuje właściwe zapłodnienie matek, które mogą być użyte do dalszej selekcji i produkcji pokolenia F-1. Kompletne rodowody matek i trutni wydawane są na życzenie.

Oznakowania: 
wszystkie matki inseminowane na wyspie mają specyficzne oznakowania (często dwukolorowe) aby uzyskać ich identyfikowalność.

Okres dostawy:
Od końca czerwca do 1-szego października.
Zamów teraz - dostawa w roku 2024

Cena:
160 € + przesyłka 30 €

Buckfast Queens are based on
40 years of experience

Buckfast Queens makes
your beekeeping enjoyable

Typ 03

Matki

przezimowane inseminowane na wyspie

Typ 03 – Matki przezimowane, inseminowane na wyspie

Matki po przezimowaniu są matkami inseminowanymi na wyspie w poprzednim sezonie. Zimowane są obok siebie w dużych rodzinach od sierpnia/września. Przezimowane matki mogą być użyte do produkcji pokolenia F-1 i dają dobry początek sezonu. Z powodu ograniczonej liczby, powinny być zamawiane pod koniec poprzedniego sezonu aby mogły być dostarczone w nadchodzącym roku. Kompletne rodowody matek i trutni wydawane są na życzenie.

Oznakowania: 
wszystkie przezimowane matki mają specyficzne oznakowania (często dwukolorowe) aby uzyskać ich identyfikowalność.

Okres dostawy:
Od połowy kwietnia, w zależności od warunków pogodowych. Przedsprzedaż na rok 

Cena:
200 € + przesyłka 30 €

If quality is your plan
– buy Buckfast Queens

Healthy hives with
Buckfast Queens

Typ 04

Selekcjo-
nowane

matki hodowlane

Typ 04 – Selekcjonowane matki hodowlane

Każdego roku mamy ograniczoną liczbę selekcjonowanych matek hodowlanych przeznaczonych na sprzedaż.

Matki selekcjonowane są dwuletnie, testowane w pierwszym roku pod względem następujących cech:
tendencji do rojenia, zachowania kłębu, agresji, zbioru miodu, odporności na nosemę, zachowania higienicznego. Są odpowiednie dla nowych kombinacji i produkcji pokolenie F-1. Rekomendujemy aby zamawiać je rok wcześniej. Kompletne rodowody matek i trutni wydawane są na życzenie.

Oznakowania:
wszystkie matki selekcjonowane mają specyficzne oznakowania (często dwukolorowe) aby uzyskać ich identyfikowalność.

Okres dostawy:
Od połowy kwietnia, w zależności od warunków pogodowych.
Wyprzedane w 2024 roku

Cena:
550 € + przesyłka 30 €

Twoja gwarancja
na dobry sezon