Buckfast logo

Hodowla

Dla stworzenia dobrego roju potrzebna jest dobra królowa

Rój jest tylko tak dobry, jak dobra jest jego królowa

Odmiana Buckfast łączy w jednej pszczole wiele pożądanych cech, takich jak wytrzymałość, niską rojliwość, łagodność, łatwość w obsłudze, odporność na choroby oraz zdolność do gromadzenia miodu. Dlatego naprawdę opłaca się posiadać rodowodowe matki Buckfast.

Jak wyselekcjonować matkę reprodukcyjną

Buckfast Züchtung
Każdy może wyselekcjonować matkę do dalszych celów hodowlanych. My, podobnie jak większość profesjonalistów, posiadamy ewidencjonowane dane statystyczne, które ułatwiają ocenę jakości pszczół i ich selekcję. Nasze rejestry hodowlane i dokładny system ocen pomagają nam wyróżnić matki odpowiednie do dalszych celów reprodukcyjnych.

Właściwy początek!

Buckfast Züchtung
W końcu lat siedemdziesiątych dostarczono do Danii pszczoły Buckfast pochodzące z oryginalnego materiału hodowlanego z Opactwa Buckfast, położonego niedaleko Buckfastleigh (Dartmoor, Devon, Wielka Brytania). Czystość tej rasy została zachowana dzięki 100 procentowej dokładności w rejestrowaniu danych dotyczących strony ojcowskiej i matczynej każdej z matek.

OCENA LINII HODOWLANEJ

Buckfast Züchtung
Przez cały czas utrzymujemy dużą liczbę różnych linii hodowlanych. W celu otrzymania rzetelnych danych statystycznych, roje utworzone przez siostrzane królowe oceniane są w większych grupach. Umożliwia to prześledzenie, czy pszczoły z danej linii dobrze pracują podczas różnych warunków w trakcie całego sezonu pszczelarskiego.

OCENA ROJU

Buckfast Züchtung
Oceniany rój otrzymuje odpowiedni stopień w skali od 1 (niski) do 5 (wysoki). Ocena ta oparta jest o ustalone kryteria dotyczące usposobienia, zachowania na plastrze czy skłonności do rójki. Z końcem sezonu dane te są analizowane przy pomocy programów obliczeniowych. Pod uwagę brane są także: produkcja miodu, odporność na Nosemę i zachowania higieniczne.

POTENCJALNI REPRODUKTORZY

Buckfast Züchtung
Tworzona jest lista potencjalnych matek reprodukcyjnych, a wybór pomiędzy jedną siostrzaną królową, a drugą, jest dokładnie rozważany. Bardzo rzadko zdarza się, aby do dalszej hodowli w danym roku wybrane zostały dwie matki z tej samej linii. Aby dokonać właściwego wyboru, niezbędna jest specjalistyczna wiedza pszczelarza, jego doświadczenie i zdolność do poprawnej oceny.

KONTROLA JAKOŚCI

Buckfast Züchtung
Każda wyselekcjonowana przez nas rodzina hodowlana, podlega niezależnej ocenie przeprowadzanej przez doświadczonego członka Duńskiego Związku Pszczelarzy. Gwarantuje to wysoką jakość naszych pszczół.

WIEK I WYDAJNOŚĆ

Buckfast Züchtung

Do dalszej hodowli brane są matki dwuletnie. Zostają one w rodzinach do końca swojego życia. Ich wydajność może być monitorowana długo po tym, kiedy ich córki odbyły loty godowe. Daje to możliwość właściwej oceny ich charakteru i zachowania.

ULEPSZANIE MATERIAŁU HODOWLANEGO

Buckfast Züchtung
Pszczoła Buckfast jest mieszańcem, który wymaga okresowego wprowadzania nowego materiału genetycznego w celu uniknięcia chowu wsobnego i poprawienia niektórych cech np. odporności na roztocze. W konsekwencji, testowane są nowe kombinacje, które w przyszłości mogą dać początek nowym liniom hodowlanym.

RODOWÓD KRÓLOWYCH BUCKFAST O POTWIERDZONEJ WARTOŚCI

Buckfast Züchtung
"Najważniejszy aspekt zarządzania ulem dotyczy natury królowej. Dlatego nabycie prawdziwej, rodowodowej matki Buckfast może uczynić pszczelarstwo przyjemniejszym oraz bardziej opłacalnym.”
Keld Brandstrup, Mistrz pszczelarz