Buckfast logo

 • MATKI UNASIENIONE NATURALNIE

  Matki unasienione naturalnie

  Matki unasienione naturalnie produkowane są jako matki użytkowe pierwszej klasy ze sprawdzonym czerwieniem. Dziewicze królowe odbywają loty godowe na naszym izolowanym trutowisku, które zawiera dużą różnorodność trutni Buckfast. Gwarantuje to dużą żywotność i różnorodność ich potomstwa. Matki te nie powinny być używane do dalszej hodowli, ale nadają się do tworzenia rodzin produkcyjnych. Nasz dobór matek i trutni gwarantuje wysoką jakość matek unasienionych naturalnie.
  Oznakowanie: Matki unasienione naturalnie oznakowane są zawsze kolorem danego roku.
  Dostawa: Połowa czerwca do września. 
  Cena: 80 € łącznie z dostawą
 • Matki unasienione na wyspie

  Matki unasienione na wyspie

  Mała wyspa Nexeloe położona jest trzy mile od portu i wioski "Havnsø" znajdującej się na zachodnim wybrzeżu Zelandii. Jest pozbawiona dzikich kolonii, a jej mieszkańcy nie hodują pszczół. W związku z tym, jest bardzo dobrym miejscem na izolowane trutowisko. Do produkcji odpowiedniej liczny trutni służy 15 silnych roi z identycznymi, siostrzanymi matkami. Gwarantuje to zapłodnienie matek przez trutnie o znanym pochodzeniu. Uliki weselne pozostają na wyspie przez trzy tygodnie, potem przewożone są do tymczasowej pasieki, gdzie zarówno królowe jak i ich czerw kontrolowane są przed dalszą wysyłką. Matki unasienione na wyspie są odpowiednie do produkcji matek F–1.
  Oznakowanie: Wszystkie matki unasienione na wyspie oznakowane są linią, często dwukolorową.
  Dostawa: Gotowe do wysyłki od połowy czerwca do września. 
  Cena: 150 € łącznie z dostawą
 • Random mated Queens

  Matki sztucznie inseminowane (AI Queens)

  Od roku 1992 w miejscowości Reerslev prowadzony jest rodowód matek Buckfast. Sprzęt, którego używano do sztucznej inseminacji został nagrodzony. Sztuczną inseminację zastosowano ze względu na krótki sezon hodowlany w Danii, jak i możliwość wypróbowania nowych kombinacji genetycznych. W celu uzyskania odpowiednich trutni, zasklepiony czerw trutowy, hodowany w wyselekcjonowanych rodzinach, przenoszony jest do nowego, zabezpieczonego odpowiednio ula. Trutnie, wkrótce po opuszczeniu komórek zostają oznakowane. Każda sztucznie inseminowana królowa poddawana jest do ulika weselnego w celu sprawdzenia jakości jej czerwienia przed dalszą wysyłką.
  Oznakowanie: Wszystkie sztucznie inseminowane matki oznakowane są jedno lub dwukolorową linią. Kolory te nie odpowiadają kodowi stosowanemu do oznakowania danego roku.
  Dostawa: Dostępne są od połowy czerwca. Ze względu na ograniczoną liczbę tych matek, prosimy o wczesne ich zamawianie. 
  Cena: 150 € łącznie z dostawą.
 • MATKI BUCKFAST PO PRZEZIMOWANIU

  Matki Buckfast po prezezimowaniu 

  Przezimowane matki oferowane przez Buckfast DK, są matkami kojarzonymi rok wcześniej na wyspie poddanymi wstępnej selekcji wiosną. Matki przezimowane gwarantują dobry rozwój na początku sezonu i są odpowiednie do produkcji matek F–1. Z powodu ograniczonej ich liczby, muszą być zamawiane wcześnie na początku sezonu.
  Oznakowanie: Wszystkie przezimowane królowe oznakowane są jedno lub dwukolorowymi liniami. Nie odpowiadają one kodom kolorów stosowanym do oznakowania danego roku.
  Dostawa: Od połowy kwietnia do połowy maja. Wyprzedane w 2021-roku
  Cena: 200 € łącznie z dostawą
 • SELEKCJONWANE MATKI REPRODUKCYJNE

  Seleckcjonwane matki reprodukcyjne 

  Z powodu wysokiego popytu na selekcjonowane matki reprodukcyjne, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci ich nabycia. Każdego roku mamy na sprzedaż ograniczoną liczbę matek reprodukcyjnych, dwuletnich, selekcjonowanych i testowanych w pierwszym roku życia. Są one wspaniałymi matkami nadającymi się do nowych kombinacji hodowlanych. Sprawdzane są pod względem następujących cech: rojliwości, zachowania na plastrze, agresywności, produkcji miodu, obecności nosemy i zachowań higienicznych. Prosimy o zamawianie selekcjonowanych matek reprodukcyjnych rok przed dostawą. Mogą być oznakowane jedno lub dwukolorowo, kolory nie odpowiadają kodom danego roku. Oznakowanie: Mogą być oznakowane jedno lub dwukolorową linią i nie odpowiadają kolorom danego roku.
  Dostawa: Od połowy kwietnia do połowy maja. Wyprzedane w 2021-roku
  Cena: 500 € łącznie z dostawą