Buckfast logo

Teelt

Teelt

GOEDE KONINGINNEN GEVEN GOEDE VOLKEN

De koningin bepaalt in hoge mate de kwaliteit van een bijenvolk. Het Buckfastras combineert een aantal gewenste eigenschappen, zoals winterhardheid, zwermtraagheid, zachtaardigheid, gemakkelijke omgang, ziekteresistentie en haaldrift in één enkele bij. Voldoende reden om met raszuivere Buckfast koninginnen te werken.

HOE WORDEN TEELTKONINGINNEN GESELECTEERD

Ledereen kan een koningin selecteren om van te telen. Maar zoals de meeste professionals verlangen wij enig statistisch bewijs voor ons oordeel. Daarbij helpen onze uitgebreide afstamminggegevens en het gedetailleerde beoordelingssysteem de koningin te vinden die voor ons geschikt is als teeltkoningin.

GODE BEGINNEN

Buckfast Züchtung

De Buckfastbij in Denemarken komt voort uit origineel teeltmateriaal dat jarenlang is geïmporteerd van de Buckfast Abdij in Engeland. De zuiverheid van ons materiaal is in stand gebleven, omdat zowel de mannelijke als vrouwelijke afstamming van elke koningin voor 100% bekend is.

LIJN BEOORDELING

Buckfast Züchtung

Een groot aantal verschillende teeltlijnen worden doorlopend in stand gehouden. Om betrouwbare statistische gegevens te verkrijgen worden groepen van zusterkoninginnen beoordeeld om te zien of een bepaalde lijn het hele jaar door onder alle omstandigheden goed presteert.

VOLK BEOORDELING

Buckfast Züchtung

Elke keer als een volk bekeken wordt krijgt het cijfers 1 (laag) tot 5 (hoog) gebaseerd op vastgestelde criteria voor zachtaardigheid, raatzit en zwermtraagheid. Aan het einde van het seizoen worden de gegevens vergeleken en met een computer geanalyseerd. Ook worden honingopbrengst, Nosema resistentie en hygiënisch gedrag vergeleken.

MOGELIJKE TEELTKONINGINNEN

Buckfast Teelt

Op deze manier wordt langzamerhand een lijst met mogelijke teeltkoninginnen samengesteld, waarbij de keuze tussen zusterkoninginnen afhangt van kleine dingen. Zelden komt het voor dat van twee koninginnen van dezelfde lijn in één jaar geteeld wordt. Kennis, ervaring en het vakmanschap van de teler zijn doorslaggevend bij de uiteindelijke keuze.

KWALITEITSCONTROLE

Buckfast Teelt

Elk teeltvolk dat wij selecteren wordt onafhankelijk beoordeeld door een ervaren lid van de Deense Imker Vereniging om de hoge kwaliteit van ons teeltmateriaal te garanderen.

LEEFTIJD EN PRESTATIE

Buckfast Teelt

De meeste koninginnen zijn twee jaar oud voordat er van geteeld wordt. Omdat ze in hun volk blijven zolang ze leven kunnen wij hun prestatie beoordelen lang nadat hun dochters gekweekt en bevrucht zijn, zodat extra waardevolle informatie verkregen wordt over hun karakter en gedrag.

KONINGINNENTEELT

Buckfast Teelt

Het overlarven en het telen van de koninginnen vindt plaats bij ons thuis in Reerslev, zodat wij het hele proces voortdurend in de gaten kunnen houden.

Vooruit plannen is noodzakelijk bij de teelt van koninginnen om succes te hebben. Schema’s voor het klaarmaken van de pleegvolken, het overlarven, en het transport van de koninginnen naar het bevruchtingsstation op het eiland worden vooraf gemaakt.

Overlarven gebeurt drie keer per week (in het seizoen) van verschillende teeltkoninginnen. Na het overlarven van de benodigde larven van de juiste leeftijd wordt het raam teruggegeven aan het volk.

Pleegvolken worden tijdens het seizoen moerloos gehouden en krijgen op geregelde tijden voer, ramen met stuifmeel en gesloten broed om sterk en levensvatbaar te blijven. Ze krijgen 40 larfjes per keer.

Gesloten doppen worden overgezet in een broedstoof waar de koninginnen uitlopen in een gecontroleerde omgeving. De koningin wordt binnen vier uur na het uitlopen gecontroleerd en als ze klein is of te weinig voer heeft gehad of beschadigd is wordt ze direct gedood.

Merken van de koninginnen wordt gedaan met een speciale kleurcode zodat elke jonge koningin altijd foutloos geïdentificeerd kan worden.

Bevruchtingskastjes zijn van het Apidea type. Zodra de koningin en de jonge bijen erin zitten gaan ze naar het bevruchtingsstation.

RASZUIVERE BUCKFASTKONINGINNEN BEWIJZEN HUN WAARDE

Buckfast Teelt

Bij het bijenhouden is de herkomst van de koningin essentieel. Daardoor kan het werken met een raszuiver gepaarde Buckfastkoningin leiden tot meer plezier en een rendabele bijenhouderij.
Keld Brandstrup, koningnenteler

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.