Buckfast logo

 Breeding Buckfast Queens

 

A JÓ ANYA A JÓ CSALÁD LETÉTEMÉNYESE!

Egy méhcsalád annyira jó, amennyire anyja az! A Buckfast-vonalban olyan, kívánatos tulajdonságok, mint pl. igénytelenség, kismértékű rajzási hajlam,szelídség, kezelhetőség, betegségekkel szemben mutatott ellenállás és jó mézgyűjtés szerencsés kombinációban jelennek meg. Éppen ezért a Buckfast-vonalbeli anyák hitelesen ismert származásának(pedigréjének) a jelentősége nagy fontosságú.

A TENYÉSZANYÁK VÁLOGATÁSA

Bárki végezhet tenyésztési célú válogatást. De, mint a legtöbb hivatásos méhész,tenyészválogatási munkánkhoz statisztikai, az előbbi célt támogató bizonyítékokat tartunk szükségesnek. Ehhez terjedelmes tenyésztési adatbázisunk szolgál segítségünkre, részletes értékelő rendszerrel kiegészítve.

MEGFELELŐ KEZDÉS

Breeding Buckfast Queens

A 70-es évek végétől a Dániába importált Buckfast-méhek a Buckfastleigh/Dartmoor in Devon (Egyesült Királyság) Buckfast-i Apátság eredeti tenyészanyagából származtak. A vonal(törzs) tisztaságát az a tény garantálja, hogy mind az anyai, mind az apai vonalak leszármazása 100 %-os pontossággal megállapítható.

A VONALAK ÉRTÉKELÉSE

Breeding Buckfast Queenes

Mindig nagyszámú tenyészvonalakkal rendelkezünk. Statisztikáink megbízhatósága érdekében a nővéranyák családjait nagy csoportokban értékeljük; mindezt azért, hogy meggyőződjünk róla, az adott vonal(törzs) a teljes méhészeti évadban, mindenféle előadódó körülmények között hogyan teljesít?

CSALÁDÉRTÉKELÉS

Breeding Buckfast Queenes

A méhcsaládokat egy 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő, tulajdonságokat értékelő skálán minősítjük fix kritériumok alapján: a család természete, lépen mutatott viselkedése és rajzási hajlama szerint.  méhészeti év végén a  nyert adatokat számítógéppel analizáljuk. Természetesen figyelembe vesszük a méztermelést, a noszemózissal szemben mutatott rezisztenciát és a tisztogató hajlamot is.

TENYÉSZCSALÁD-JELÖLTEK

Breeding Buckfast Queenes

Ilyen módon fokozatosan ismertté válnak a lehetséges tenyész(törzs)anyák, ezáltal egy adott nővéranyára irányuló választás is (összehasonlítva egy másikkal), ugyanis rendkívül ritka,hogy ugyanolyan vonalú (leszármazású) két anya tenyészanyaként legyen használható ugyanazon évben. .Így végül is a méhész tapasztalata, tudása és tárgyszerű értékelése szükséges ahhoz, hogy a szelekció korrekt legyen.

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS

Breeding Buckfast Queenes

Az általunk így kiválasztott valamennyi tenyészcsaládunkat rendszeresen egy független, a DÁN Méhész Egyesület által delegált szakértő vizsgálja meg tenyészvonalaink kiemelkedő minőségének garantálására.

ÉLETKOR ÉS TELJESÍTMÉNY

KORA ÉS TELJESITMÉNYE

Breeding Buckfast Queenes

Anyáink többsége tenyészanyaként kétéves. Mivel egész életük folyamán családjaikban maradnak, teljesítményüket nyomon követhetjük azt követően is, hogy tőlük leányanyákat neveltünk, amelyek bepárzottak. Ezáltal értékes információkra teszünk szert ezeknek a törzsanyáknak a jellemzőiről és viselkedéséről.

STOCK JAVÍTÁSA

Breeding Buckfast Queenes

A Buckfast-méh hibrid, azaz rendszeresen új vérvonal bevezetését kívánja annak érdekében, hogy elkerüljük a beltenyésztést valamint bizonyos genetikai tulajdonságokra, mint pl. a fokozott varroa-toleranciára hangsúlyt fektessünk. Ennek megfelelően folyamatosan vizsgálunk új kombinációkat, hogy azokat a jövőben tenyésztési munkánkba bevonhassuk.

ISMERT LESZÁRMAZÁSÚ ÉS ÉRTÉKŰ BUCKFAST ANYÁK

Breeding Buckfast Queenes

"A családkezelés legfontosabb tényezője az anya természetével kapcsolatos. A hitelesen igazolt pedigrével rendelkező anyák termelésbe állítása emiatt a méhészkedést végül is örömtelibbé és kifizetőbbé teheti.”

Keld Brandstrup, méhészmester”.

Tags: Tenyésztés